Naše zameranie

Spoločnosť Gastro Diskont s.r.o.sa zameriava na predaj a distribúciu potravinárskych i doplnkových produktov špecializovaných prevažne pre gastro segment. Našími odberateľmi je široká verejnosť ako aj školské jedálne všetkých stupňov, závodné jedálne, vojenské a väzenské jedálne, jedálne v štátnych inštitúciách, v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, reštaurácie, bufety a výrobne potravinárskych produktov.

Disponujeme vzorkovou predajňou o rozlohe 350 m2 prístupnou aj pre širokú verejnosť a skladom o rozlohe 600 m2 priamo v centre Topoľčian

Naše produkty

Naše produktové portfólio je uspôsobené pre potreby a požiadavky uvedených odberateľov a spĺňa všetky prísne kritériá.

Medzi naších dodávateľov patria prevažne slovenské a české spoločnosti ktoré tvoria cca 80% z vyše ako 4 500 produktov ktoré máme skladom.

Našimi partnermi sú renomované spoločnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s výrobou kvalitných potravín, napr. Nestlé, Dr. Oetker, Vitana, Unilever, Mäspoma, A+Z Risnovsky a Halasz, Goral, Manya a iné.

Systém kontroly
hygieny potravín

Naša spoločnosť má aj v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, druhá časť § 10, § 11, § 12 zavedený Systém kontroly hygieny potravín /HACCP/, podľa ktorého zodpovedá:

a) Za dodržiavanie stanovených hygienických požiadaviek na skladovanie a prepravu výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť, kvalitu potravín a ich kontrolu a použiteľnosť na daný účel.
b) Za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode.

Vozidlá prepravujúce tovar majú „Osvedčenie o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín“ a potvrdenie že prevádzka má vypracovaný hygienicko-sanitačný režim, evidenciu čistenia a dizinfekcie, zabezpečený program hygienického vzdelávania zamestnancov, účinné vykonávanie DDD, evidenciu teplôt a vyhovuje podmienkam a legislatíve platnej v EÚ, ktoré vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa.

Náš cieľ

Naším stálym cieľom je poskytovať kompletný sortiment a kvalitný servis pre našich zákazníkov.

Náš team

Martina

Objednávky / Nákup

0905 957 788

Lucia

Vedúca predajne

 

Zuzana

Predajňa

 

Monika

Vedúca skladu

0948 730 907

Ivana

Sklad

 

Patrik

Vodič / Doprava

 

Dodávatelia