ID Názov produktu Výrobca Balenie / MJ
03930 TYCINKY PRIMA CHOCO 50G Slovchips 0,05 / kg
03366 TYCINKY PRIMA COKO 140G Slovchips 0,14 / kg
03920 GAZDOVSKE TYCINKY 220G Slovchips 0,22 / kg
04193 LUPIENKY SLANINA 75G Slovchips 0,075 / kg
01526 LUPIENKY SYR A JARNA CIBULKA 75G Slovchips 0,075 / kg
04198 POPCORN 100G BEZ SOLI 80G Slovchips 0,08 / kg
04200 POPCORN 100G SLADKO SLANY 100G Slovchips 0,1 / kg
04196 POPCORN MASLO 100G Slovchips 0,1 / kg
04203 POWER WATERS 500ML MANGO Slovchips 0,5 / l
04194 TUBA MIX 300G SOLEO Slovchips 0,3 / kg
04195 TYCINKY GAZDOVSKE TOCENE HRUBE 100G Slovchips 0,1 / kg