ID Názov produktu Výrobca Balenie / MJ
02002 AVIN100G KOLIBA 0,1 / kg
03043 BRYNDZIARKA NEOCHUTENA 130g KOLIBA -
01150 BRYNDZIARKA PAZITKOVA 130G KOLIBA 0,13 / kg
01833 BRYNZIARKA PAZITKOVA 130G KOLIBA 0,13 / kg
01844 EIDAM PLATKY NEUDENE 100G KOLIBA 0,1 / kg
01845 EIDAM PLATKY UDENE 100G KOLIBA 0,1 / kg
01841 EIDAM PORCOVANY SYR 45% 200G KOLIBA 0,1 / kg
01842 EIDAM UDENY PORCOVANY SYR 45% 200G KOLIBA 0,2 / kg
01831 HRINOVSKA TEHLA 45% 1KG KOLIBA 1 / kg
01832 HRINOVSKA TEHLA MINI 45% 1KG KOLIBA 1 / kg
01843 HRINOVSKA TEHLA PORC.45% 200G KOLIBA 0,2 / kg
02006 JOGURT SMOT.JAHODA 125G KOLIBA 0,125 / kg
02415 MOZZARELLA JAGER 1,5KG KOLIBA 1,5 / kg
01834 OSTIEPKOVA NATIERKA 130G KOLIBA 0,13 / kg
01470 PARENICOVA NATIERKA (NIK)130g KOLIBA 0,13 / kg
01840 SMOTANA NA SLAHANIE 31% 1L KOLIBA 1 / l
01839 SMOTANA NA VARENIE 12% 1L KOLIBA 1 / l
02007 SYR KARICKA KLASIK 125G KOLIBA 0,125 / kg
01837 TERMIX KAKAO 90G KOLIBA 0,09 / kg
01838 TRADICNE MASLO 82% 250G KOLIBA 0,25 / kg
02003 TVAROHACIK VANILKOVY 80G KOLIBA 0,08 / kg